บริจาคอาหาร และสิ่งจำเป็น

ความเอื้อเฟื้อ

ความรัก

มิตรภาพ

ความสุข

ร่วมปัน
ให้แก่ชุมชนชาวเกาะภูเก็ต

วิธี เพิ่มกิจกรรม


อาหารและสิ่งจำเป็นที่ท่านร่วมบริจาค จะสามารถแจ้งลงปฏิทินข่าวได้อย่างไร.

เพิ่มกิจกรรม
1.ใส่ชื่อ กิจกรรมของท่าน

ให้ท่าน สามารถตั้งชื่องาน กิจกรรมของท่านได้อย่างเต็มที่.

2.ใส่รายละเอียด และโปรดระบุสถานที่

เพิ่มกิจกรรมของท่าน ระบุตำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ในการร่วมแบ่งปันน้ำใจ บริจาคอาหาร และสิ่งจำเป็น ให้ชุมชนภูเก็ต.

3.ระบุวันเวลา

ใสวัน เวลาที่ท่านจัดกิจกรรม.

4.กดบันทึก

รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเผยแพร่กิจกรรมของท่าน

เจตนาเสียสละ แม้น้อย ก็เอาชนะกิเลสมากได้

พันธมิตร ในการเผยแพร่กิจกรรมของท่าน


ประหยัดเวลา ฟรี และไม่มีค่าใช้จ่าย.